Oppdatert  1.4. 2009

Nettstaden Skrift og tale

Her kan du lese nyheiter og aktualitetar om skrift og tale, i Noreg og i andre land. Du kan også få råd om språkbruk, fordjupe deg i fagstoff og kose deg med språklege raritetar.

Nettstaden kjem også til å bli brukt til sal av bøker. Sida er under utvikling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   NOTISAR:

* Pilegrimsvegen er Pilegrimsleia

* Pengar til film om Olav H. Hauge

* Unngå e-post i fyrste omgang

* 30 000 nynorskartiklar

* Estisk barneblad på võru-språket

* Nynorsk for utlendingar

* Stadig fleire lærer bretonsk

* Nytt hjelpemiddel i sørsamisk

* Fare for maltesisk

* Minst fem truga samiske språk

Vestad skrift og tale

 

Vestad skrift og tale er eit enkeltmannsføretak drive av Jon Peder Vestad. Det har praktisk språkbruk og kulturarbeid som virkefelt:

 

- språkvask/korrektur (nynorsk og bokmål)

- manusrettleiing

- kurs i skriving og framføring

- føredrag og kåseri

- publisering av hefte og bøker

- sal av bøker

 

E-post:

post@skriftogtale.no

 

Postadresse:

Lægdavegen 26

6100 Volda

 

Organisasjonsnummer:

892 157 502

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    LENKJER:

 

* Nynorsk Wikipedia

* Nynorsk.no

* Språkrådet

* eurolang.net 

 

* Ivar Aasen-tunet/ Nynorsk kultursentrum

* Noregs Mållag

* Norsk målungdom

* Magasinett

* Riksmålsforbundet 

 

* Antikvariat.net

* Nynorsk antikvariat

* Eventyret Antikvariat

* K.A. Straumsvågs antikvariat

           

Del språket ditt!

 

Nettstaden palabea.net er ein ny møtestad for folk som vil lære språk av andre, gratis. Samtidig lærer ein nye menneske å kjenne.  Les meir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også bokmålsfolk møter motbør

  

Riksmålsorganet Ordet melder at foreldre som ønskjer at ungane deira skal lære bokmål ”skremmes til taushet”. Det er altså ikkje berre nynorskbrukarar som føler seg motarbeidde. 

Les meir

 

Strev for strengare nynorsk stoppa

Kulturministeren har for andre gong på nokre månader stoppa forsøk på å stramme inn valfridommen i nynorsk. Dette er eit tilbakeslag for konservative krefter i målrørsla.  Les meir

 

Nytt storsenter for språk i Katalonia  

 

I november 2008 begynner bygginga av det nye senteret til Linguamón, Casa de les Llengües, i Barcelona. Dette senteret skal vere tileigna språkverda og språka i verda. Pris: 140 millionar kroner. Les meir

 

 

 

 

Bøker til sals:

 

* Nordisk skjønnlitteratur A-G

* Nordisk skjønnlitteratur H-L

* Nordisk skjønnlitteratur M-R

* Nordisk skjønnlitteratur S-Å

* Historie, lokalhistorie og folkeminne

* Dikt, song og spel

* Reiseskildringar og bøker om land og folk  

* Ikkje-nordiske romanar og novellesamlingar

* Biografiar, memoarbøker, reportasjebøker

* Politikk, idehistorie, filosofi 

* Kåseri, humor og forsøk på humor 

* Psykologi, livsoppfatningar, overtru og kristendom

 

Tredje diktsamlinga ute

Dråpeflor heiter den tredje diktsamlinga Leif Bjørn Vestad gjev ut i år.  Les meir

 

Debuterer med to samlingar dikt

  

Med diktsamlingane Villstrå og Fotefar debuterer Leif Bjørn Vestad som lyrikar. Ifølgje forfattaren er dette kvardagslyrikk med livet i menneskesinn og natur som hovudemne.  Les meir

 

To dikt av Leif Bjørn Vestad

 

 

Skjellsord vanlege i svenske mobilordlister

 

Svenskar som bruker den såkalla T9-funksjonen på mobiltelefonen sin, får hjelp av den innebygde ordlista til å skrive nedsetjande ord som ’zigenarpack’. I Tyskland måtte ei mobilordliste avnazifiserast!   Les meir

 

Minoritetsmeisterskap utan samar

 

Det samiske fotballandslaget er ikkje blant deltakarane når den fyrste europeiske fotballturneringa for minoritetar blir arrangert i vår. Meisterskapen heiter Europeada 2008 og samlar til saman tjue lag.   Les meir

 

Snart boksal

 

Eit par tusen bøker blir om ikkje lenge lagt ut for sal på skriftogtale.no. Det er alt frå antikvariske bøker til heilt nye.   Les meir

 

 

Skrift og tale blir forlag

 

Eit nytt, lite forlag er født. Vestad skrift og tale er no registrert med namnet Skrift og tale. Tre manus er trykkeklare, og fleire ventar.   Les meir

 

Tyske minoritetar på nettet

 

I mange europeiske land finst det tyskspråklege minoritetar, somme med ei historie tilbake til 1200-talet. No er desse tyskspråklege gruppene samla på nettet.   Les meir

 

 

Fordel å bruke nynorsk i næringslivet

 

I næringslivet kan nynorsken bli nytta til profilering.  Dette får ei bedrift til å skilje seg frå andre. Den sida ved nynorsken er det mange som overser.    Les meir

 

Norsk rekord i feilskriving?

 

Den rekorden vart kanskje sett av ei middels stor dagsavis i 1997. Rettskriving er ikkje lett, og staveprogram treng heller ikkje vere til hjelp. Men – det er ikkje noko nytt med til dømes særskriving. Det finn vi også på 1100-talet.   Les meir

 

Moldedialekt før og no

 

Molde har vorte godt kjent gjennom Kjell Magne Bondevik og Kjell-Inge Røkke, men ikkje moldedialekten.    Les meir

 

 

 

KRINGSJÅ:

 

Svensk i Estland!?

 

Ja, i hundrevis av år har svensk vorte snakka i Estland, på det meste over 8000. No reknar ein med at det berre er eit par hundre att som snakkar det gamle estlandssvenske språket. Men ei ny svenskebølgje er på veg.   Les meir

 

Romaniatyskarane gjev seg ikkje

 

I Sibiu i Romania bur det berre om lag 2500 med tysk som morsmål. Likevel har byen tyskspråkleg ordførar. Det er vekeavisa Herrmannstädter Zeitung som fortel dette. Avisa er sjølv eit bevis på at det gamle, tyske innslaget i Romania lever vidare.   Les meir

  

YMSE:

 

- Skånsk er eit eige språk!

 

Mange meiner det, iallfall. Døm sjølv!    Les meir

 

Ei ekte (?) språkgrense

 

Sørvest i Danmark ligg landsbyen Rudbøl ved elva Vidå. Det vil seia – på den eine sida av elva ligg Rudbøl, på brua står det grenseskilt til Tyskland, og dermed er vi i den tyske landsbyen Rosenkranz. Nesten. For på den tyske sida er det ein liten flik Danmark.   Les meir

 

Kva kjem namnet Guren av?

 

Artisten Guren Hagen har eit sjeldant fornamn. Dette namnet er ikkje lett å bli klok på utan  eit namnleksikon.   Les meir

 

HUMOR:

 

22 regler for godt språk

Les meir

 

"Jeg ha kjøpes en program"

 

Ei kvinne i USA skreiv eit brev på engelsk, og fekk det automatisk sett om til norsk.  Resultatet vart ikkje heilt lett å forstå for mottakaren.   Les meir

 

 

 

RÅD OM SKRIFT OG TALE:

   

  • Bokmål i nynorsken

 

I mange tekstar som er skrivne på nynorsk, ser vi at bokmålet skin gjennom. Det går det an å gjere noko med.    Les meir

    

   Anglisismar i norsk

    

   Det er ikkje rart om det kjem inn ord frå engelsk i norsk. Men det er leitt om bruk av engelske uttrykk er eit teikn på at ein ikkje kan ordleggje seg på norsk, eller ikkje bryr seg med å prøve.    Les meir

    

   Fem greie kommareglar

    

   Med fem kommareglar i minnet, har du komme langt.   Les meir

    

   Forstavingar frå latin

    

   Forstavingane eks-, inter-, re- og sub- er greie å ha, men treng vi alltid bruke dei?   Les meir

    

   Ei lita hugseliste

   Les meir

    

    

   Kriminelle klisjear

    

   I kriminalsaker finn vi ein del gjengangarar som det slett ikkje er uråd å unngå. Dels er dei for klisjear å rekne, dels er dei også upresise.   Les meir

    

   Aktuelle moteord

    

   For tida er mellom anna ’euforisk’ inn, eit anna gromord er ’modus’. Det kan vere nyttig å hugse på andre ord ein kan bruke.   Les meir

 

Eit enklare ordval

Det varierer kva for ord som er vanskelege for folk. Kanskje er det enklare å seie kva ord som er greie å skjønne? Bruker du desse orda, blir du iallfall forstått.   Les meir

Det treng ikkje heite homeparty

    

   Men kva skal det heite da?  

   Les meir

    

   SYNSPUNKT:

    

   Mangfaldet i nynorsken

    

   Den nynorsken vi møter i media no, har mange fargar. Slik har det vore sia NRK vart starta i 1933. Fargespekteret har vorte breiare og tonane fleire enn da Arthur Klæbo snakka med dialekttone sist på 1930-talet. Det skal vi vere glade for.   Les meir

    

    

    

   FORDJUPING:

    

 • Menn og kvinner bruker språket ulikt

   

  Dette er ikkje berre noko vi trur, det stemmer også! Ikkje uventa kan den ulike språkbruken ha uheldige følgjer.    Les meir

   

 • Slik er språk makt 

 

Når maktsida til språket er viktig, har det minst to årsaker. For det fyrste blir vi utsette for makt gjennom språket. For det andre utøver vi også makt sjølve når vi bruker språk.   Les meir

 

 

Skrift og tale ® 2003 CompanyName.com  
Skrift og tale.no