Til skriftogtale.no

 

Historie, lokalhistorie og folkeminne

 

Her har eg delt bøkene eg vil selje inn i to lister, og eg har også henta inn ei og anna bok frå andre lister. Publikasjonane er vurderte etter beste evne på ein skala frå 1 til 5, der 5 er best. Dei som får 4 og 5 kan ein utan blygsel ha i bokhylla, 3-arane er passe greie, og blir det dårlegare er ein desperat etter akkurat denne utgjevinga. Somme bøker kan vere plasserte i fleire lister.

 

Dersom du finn ei bok du vil kjøpe, så kopier nummer og tittel, og send det til post@skriftogtale.no. Kjøparen betaler frakt etter takstane til Posten. Det er to måtar å betale på – anten forhandsbetaling eller oppkrav. Hugs fullstendig gateadresse!

 

 

Historiske emne, kunsthistorie, folkeminne o.l.

VIS205  E. Ancher-Hanssen (red.): Boksamlere forteller. En antologi redigert av E. Ancher-Hanssen. Damm 1945. 199 s. Hefta. Litt falma omslag, rufsete kantar og skrukkete rygg, pent spretta og pent brukt. 3+   100,-

 

VIS206  O. Arvesen: Minder fra samvær med landskjendte mænd. Særtryk av Norsk skoletidende, Hamar 1912. Innbunden, ikkje originalinnbinding. Ikkje vanleg paginering. Fin! 4+    140,-

 

VIS207  Mie Berg, Aud Korbøl, Kristin Tornes: Møteboka. En folkelivsskildring fra det 20. århundre. Cappelen 1985. 122 s. Orig.innb., smussomslag med ei rift og merke etter prislappar. 4-   70,-

 

VIS208  Bjørnstjerne Bjørnson: Af mine Foredrag om Republiken. Selskabet for Folkeskrifters Udbredelse, Kr. 1880. Andet Oplag. 56 s. Baksidearket manglar, heftet er teipa med gjennomsiktig teip. Namnetrekk på tittelsida:  Slite. 2-3   35,-

 

VIS209  Olaf Broch: Proletariatets diktatur. Folkeutgave. Aschehoug, Kr. 1924. 91 s. Hefta. Namnetrekk. Originalomslag. Pent slitt. 3-4.   90,-

 

VIS210  Edvard Bull: Innledning til bygdehistorisk studium. Steenske Forlag, Kristiania 1924. Orig.innb., hefta, 75 s. Omslaget er delvis laust og slite. 3+   75,-

 

VIS211  Francis Bull: Tretten taler på Grini. Med tegninger av Per Krohg. Gyldendal 1945. 26.-30. tusen. 159 s. Bibliotekeksemplar. Pen innmat! 4   60,-

 

VIS212  Byer i Norge for 100 år siden. Faksimile fra Aschehougs ”Illustreret norsk konversationsleksikon” 1906-1913. Kunnskapsforlaget 2004. Upaginert. Orig.innnb., smussomslag. Flott! 5   140,-

 

VIS213  Olav Bø: Folkemedisin og lærd medisin. Samlaget 1973. Hefta, 153 s. 2. opplaget. Falma rygg, fin elles. 4   125,-

 

VIS214  Olav Bø/Olav Høyland: Norrøn kulturhistorie. Samlaget 1974. 191 s. Innbunden. Bibliotekseksemplar. Aldri utlånt! 4+   75,-

 

VIS215  Hans Cappelen: Vi ga oss ikke. En ”Nacht- und Nebel” fange forteller. Nasjonalforlaget, Oslo 1946. Tredje opplag, 23 000 eks.pl. Orig.innb., 202 s. Helsing, bruksspor. Ryggen begynner å sprekke øvst. I god stand elles. 4-3   80,-

 

VIS216  Hallfrid Christiansen: Norske dialekter III. De viktigste målmerker og deres råderom. Tanum, utan år. S. 130-220. Namnetrekk, understrekingar, notatar, dvs. flittig brukt. I god stand. 3-   30,-

 

VIS217  H.R. Ellis Davidson: Nordens gudar och myter. Bokförlaget Prisma, Stockholm 1966. Hefta, 240 s. Litt slite omslag, elles fin. 4-3   60,-

 

VIS218  De forente staters historie. Fra villmark til stormakt. United States Information Service, Oslo 1953. Orig.innb., 162 s. Pent brukt. 3-4   100,-

 

VIS219  Atle Døssland: "Examinerede" jordmødre på landsbygda. Eit pionertiltak i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal distriktshøgskule Volda. Publikasjon nr. 43. Volda 1993. Hefta. 62 s. Som nytt. 5    45,-

 

VIS220  Folkevennen (1880), Kristiania. Innbunden årgang av tidsskriftet med to tilleggshefte.  580 s. God stand, litt slitt rygg.  Lite format. 4+  190,-

 

VIS38  Fra 1939. Bildehefte om 2. verdskrigen, utan forfattar- og utgjevarnamn. Forord av Franklin D. Roosevelt datert desmeber 1941.  Hefta, 82 s. I svært god stand. 4+  120,-

 

VIS221  Fra Pioneertiden. Uddrag af Fru Elisabeth Korens Dagbog og Breve fra Femtiaarene. Udgivet af hendes Børn. Udgivernes Forlag, Decorah 1914. 210 s. Innbunde, flekkar på omslaget, elles fin. To eigarnamn er skrivne inn  (Andrew Nordal, Caroline Nordal, Canada). 3+   275,-

 

SELDE  VIS222-223  Ludvig Funder: Fra meieridrift og seterliv I og II. Grøndahl & Søns Forlag 1945-1946. Orig.innb., hefta. 82 og 79 s. Namnetrekk, svake bruksspor. Fine.  4+   150,- til saman

 

VIS224  Ørnulf Hodne: Kvinne og mann i norsk folkekultur. Cappelen 2002. 271 s. Orig.innb., smussomslag. Rikt illustrert. Nesten som ny! 5-   220,-

 

GITT BORT! VIS225  Ørnulf Hodne: Folkelige værvarsler. 1900 værmerker fra hele landet. Kommentarer ved statsmetorolog Ole Nielsen. Cappelen 2005. Orig.innb., 165 s. Rikt illustrert. Nesten som ny. 5-   220,-

 

VIS147  Ørnulf Hodne: Mystiske steder i Norge. Cappelen 2005, 5. opplag. 279 s. Rikt illustrert. Orig.innb., smussomslag. Nesten som ny! 5-   220,-

 

VIS226  Sigurd Hoel: Norge. Glimt fra et stort lite land. Bilder: K.W. Gullers. Tiden 1951. 112 s. Innbunde, med smussomslag. Boka er velbrukt. Flotte fotografi, teksten er svært interessant som tidsbilde (og fullstendig politisk ukorrekt i dag!). 3-   90,-

 

VIS227  Olav Holdhus og Bjarne Berre (red.): Den norske folkehøgskulen 1864-1939. 75-årsminne. Norges Høgskulelærarlag 1939. Hefta,  360 s. ++. Omslaget har rifter og smussflekker. Boka er delvis spretta. Bruksspor, god stand. 3   140,-

 

VIS228  Carsten Hopstock og Stephan Tschudi Madsen: Stil og smak i 6000 år. Elingaard Brevskole 1963. 193 s. Orig.innb. Bruksspor, men pen. 4    80,-

 

VIS229  Stein Erik Horjen (red.): Oppbruddstider. Fra studentbevegelsens historie. Norges Kristelige Studentforbund 1996. Hefta, 84 s. Artikkelsamling. Som ny. 5-   110,-

 

VIS43-44-45  Hvem-hva-hvor 1976, 1984, 2001. Schibsted/Aftenposten. Pent brukte. 4-5  60,- per stykk

 

VIS230  Hugo Høgdahl: Norske ex libris og andre bokeiermerker fra biskop Arne Sigurdsson til Gerhard Munthe. Oslo 1946. 188 s. Illustrert. Hefta, omslaget er rufsete i kantane, boka er pent spretta. 3   110,-

 

VIS231  Arvid S. Kapelrud: Dødehavsrullene. Funnene som kaster nytt lys over Bibelen og Jesu samtid. Universitetsforlaget 1956. 95 s. Orig.innb., smussomslag med rifter. Pent brukt. 3+   90,-

 

VR151  Alexander L. Kielland: Omkring Napoleon. 1ste halvbind. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kbh/Kristiania. 1905. 237 s. Originalomslag, slite. Grei å lese. Utlånsliste med namn og datoar på fyrste innside, på andre innside reglar for Voldens Bogforening 1906. Litt lefsete. 2+   160,-

 

VIS232  Leif Lapidus: Av berømte menns saga. Journalistiske skildringer. Harald Lyche & Co.s Forlag, Drammen 1944. 1. Opplag. 244 s. Innbunden. Litt slitt rygg, men ei flott bok. 4-  125,-

 

VIS233  Helmer Lindström: Religion och politikk. Studier i finländsk politisk idevärld och politisk miljö vid 1900-talets början. Acta Academiae Aboensis, ser. A. Humaniora. Vol. 45 nr. 2. Åbo Akademi 1973. Hefta, 224 s. Helsing frå forfattaren. God stand. 4+   80,-

 

VIS234  Mimi Sverdrup Lunden: De frigjorte hender. Et bidrag til forståelse av kvinners arbeid i Norge etter 1814. Johan Grundt Tanum, Oslo 1944. Fjerde utgave. Hefta, 225 s. Illustrert. Det ytre omslaget manglar. Pent brukt. 3+   90,-

 

VIS235  Karl Meyers konversationsleksikon. Fjerde bind. R-Ø. Dansk-norsk haand-ordbog. Redigeret af Karl Meyer. Steen Hasselbachs Forlag  København/Kristiania, utan år (1922?). 672 s. Ikkje akkurat oppdatert, men informativ og artig lell! Orig.innb. med rufsete kantar og bruksspor. Boka er i god stand. 3+   65,-

 

VIS236  Johan Fredrik Michelet: Moderne maleri. Aschehoug 1969. Hefta, Fontene-bok. 160 s. + 32 s. med avbildingar i s/kv. Pen. 4   50,-

 

VIS237  Jørgen Moe: Fra det nationale gjennombruds tid. Breve fra Jørgen Moe til P. Chr. Asbjørnsen og andre med en indledning utgift av Anders Krogvig. Aschehoug, Kristiania 1915. 312 s + eit innlimt opptrykk av eit brev med handskrifta til Moe. Innbunde bibliotekseksemplar. 3+   100,-

 

VIS238  Sven Moren og Edvard Os: Den frilynde ungdomsrørsla. Norigs Ungdomslag i 25 år. Norigs Ungdomslag 1921. Orig.innb.,  436 s. Permen er vasskadd i på ytterkantane. Boka er elles i god stand og ganske pen. 3+   140,-

 

VIS239  Knut Mykland m.fl.: Norge under eneveldet 1660-1720. Handbok i Norges historie. Bind 3 del 2. Universitetsforlaget 1975. 160 s. Hefta. Understrekingar, elles fin. 3-4   40,-

 

VIS240  Mykland/Opsahl/Hansen: Norges grunnlov i 175 år. Gyldendal 1989. Orig.innb. Som ny. 5    100,-

 

VIS241  New lands new faith/Ny lönd og nyr sidur. Frásagnir fornrita af landafundum og kristnitöku. Syning Stofnunar Arna Magnussonar á Islandi. 2. prentun. Reykjavik 2000. Hefta, 56 s. Tekst på islandsk og engelsk. Vakkert! 5-   50,-

 

VIS242  Norges husflid- og husindustrilag (Norges Husflidsforbund) gjennem 30 år. Utgitt av husflidsstyret. Tekst av M.F. Nilssen. Oslo 1940. Hefta, 84 s. Litt frynsete omslag, ei påskrift, men i god stand. 4-    120,-

 

VIS243  Norsk idéhistorie. Bind I. Da boken kom til Norge. 1000-1537.. Red.: Sverre Bagge. Aschehoug 2001. 456 s. Orig.innb., smussomslag. Som ny! 5   220,-

 

VIS244  Norsk idéhistorie. Bind II. Tankeliv i den lutherske stat. 1537-1814. Red.: Nils Gilje og Tarald Rasmussen. Aschehoug 2002. 464 s. Orig.innb., smussomslag. Svært pen. 4-5   220,-

 

VIS245  Norsk idéhistorie. Bind IV. Vitenskapens utfordringer. 1850-1920. Red.: Liv Bliksrud, Geir Hestmark, Tarald Rasmussen. Aschehoug 2002. 478 s. Orig.innb., smussomslag. Svært pen. 4-5   220,-

 

VIS246  Norsk idéhistorie. Bind V. De store ideologienes tid. 1914-1955. Red.: Hans Fredrik Dahl.  Aschehoug 2001. 461 s. Orig.innb., smussomslag. Som ny! 5   220,-

 

VLS130  Norske folkeviser i utval ved Aslak Liestøl. Samlaget 1964. Orionbok, hefta, 222 s. Initialar, elles pent brukt. 4-3   90,-

 

VIS247  På skattegraving i vårt eige mål. Rettleiing for ordsamlarar. Serprent or ”Syn og Segn” 1956. Norsk Ordbok, Universitetsblioteket, Oslo. Hefta, 16 s. Pent brukt. 4   25,-

 

VIS248  Francis Sejersted/Arnljot Strømme Svendsen (red.): Blader av tobakkens historie. J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik 1778-1978. Tiedemanns Tobaksfabrik/Gyldendal 1978. 476 s. Innbunde, smussomslaget er fargeslite, boka er flott. 4-   175,-

 

VIS249  Birger Sivertsen: Mari Vassause og den hellige Margareta. Gamle norske merkedager. Andresen & Butenschøn 1998. 263 s. Orig.innb., smussomslag. Flott bok! 5-   220,-

 

VIS48  Norvall Skreien: Far og sønn Lars Søraas. Skolesangens og kirkesangens herolder. Lunde 2005. 335 s. Illustrert, med melodiar/notar. Som ny. 5   200,-

 

VIS250  Jardar Skaadel og Sven Erik Skarsbø: Norske kongar og regentar Frå Harald hårfagre til Harald 5. Samlaget 1998, 2. utgåva. Orig.innb. Som ny, pen. 5   100,-

 

VIS49  Sæden som bar 100 fold. Gustava Kielland og hennes livsverk. Med bidrag av T.B. Ekeland, Johan B. Rian, Lina Lerheim, Lilli Blom Lister og Betty Hodneland. Det Norske Misjonsselskaps Forlag, Stavanger 1940. Hefta, 138 s. Helsing, nokre bruksspor utapå. Som ny inni. 4-3   140,-

 

VIS251  Talatrosten 1986. Skrifter frå Norsk målførearkiv, Oslo 1986. Hefta, 45 s. Litt falma, i god stand. 4    45,-

 

VIS252  Ragna Thiis og Nic. Stang: Stil. Et riss av stilens historie. Annet opplag. Tanum 1942. Innb., 99 s. Foto. Pen. 4   100,-

 

VIS253  Ragna Thiis Stang/Leif Østby: Vår verdens kunsthistorie. Gyldendal 1979. Fakkelbok, hefta. 294 s. Litt slite omslag, elles fin. 4-   75,-

 

VIS254  Aslak Torjusson: Den norske folkehøgskulen. Opphav og grunnlag. Samlaget 1977. Hefta, 264 s. Litt slite omslag, elles fin. 4-3   80,-

 

VIS255  Jon Tvinnereim: Ei folkerørsle blir til. Den frilynde ungdomsrørsla på Nordvestlandet. Samlaget 1981. Orig.innb. 214 s. Nesten som ny. 5-   80,-

 

VIS256  Jules Verne: Det attende Aarhundredes store Sømænd eller Jordens Opdagelseshistorie. Anden Afdeling. Med 118 Illustrationer og Karter. Oversat af B. Geelmuyden. P.T. Mallings Boghandels Forlag, Kr. 1880. 484 s. Hefta. Namnetrekk, smussomslag manglar, teipa, litt lefsete. 2-3    280,-

 

VIS257  Eivind Vågslid: Norsk måltidende, 2. årgang  4. hefte 1937. Emne: Samnorsk. Hefta, inneheld s. 257-288 av eit større verk. Uspretta. 4+   40,-

 

VIS258-263  Vår kulturarv bind I-VI (seks bind). Forlaget for faglitteratur 1961-1971. Redaktørar: Holmboe/Krarup/Gierow. Innbundne, rikt illustrerte. Som nye! 4+   450, til saman.

 

VIS264  Vår samtid. Aktuell orientering for skoleungdom. Innbunden utgåve av 1975-årgangen (åtte nr.). Samlaget, Oslo. Bibliotekseksemplar, men fin. 4+   50,-

 

VIS265  F. Wedel Jarlsberg: Reisen gjennem livet. Gyldendal 1932. Syvende tusen. 427 s. orig.innb. Helsing. Ryggen er falma og delvis sprukken, boka er fin elles. 3+   110,-

 

VIS266  Edvard Welle-Strand: I krigens periferi. Europas dødsår. Haakon Tønnesens Forlag, Bergen 1916. 132 s. Hefta, stort sett uspretta, men slitt likevel. 3-   90,-

 

VIS50  August Weenaas: Livserindringer fra Norge og Amerika. Bibliotheca Norvegiæ Sacræ XII. Lunde, Bergen 1935. Hefta, spretta. 280 s. Godt brukt! 3   200,-

 

 

Lokalhistorie, målføre og andre emne som kan knytast til eit fylke

 

Akershus:

VIS267  Rolf Fladby: Eidsvoll bygds historie. Bind I, 2. del. Hefte 1 Bygdehistorien 1700-1800. Eidsvoll bygdebokkomité 1952. 130 s. Hefta. Spretta. Rifter i omslaget på baksida. Pen. 4-  120,-

 

Buskerud:

VIS181  C.M. Eckhoff: Prædiken paa 17de Søndag efter Trin. 1878 i Strømsø Kirke. O. Steens Bogtrykkeri, Drammen 1878. 14 s. Originalomslag manglar kanskje. Lite format. Teipa rygg.  Eseløyre, elles pent brukt. 3-   25,-

 

Finnmark:

VIS68  Reidar Hirsti: Samisk fortid, nåtid og framtid. Gyldendal 1980. Hefta, 105 s. Namnetrekk. 3+   40,-

 

VIS18  Arild Mikkelsen: Dankert-Anna. Aschehoug 1977. 107 s. Orig.innb., smussomslag. Helsing frammi, forlagsstempel. Pen. 4  75,-

 

Hedmark:

VIS94  Kjell Aukrust: Hilsen Solan og Nystumoen. Illustrert av forfattaren. Helge Erichsens forlag 1973.105 s. Bibliotekseksemplar. Aldri utlånt. Pen! 4   100,-

 

SELD VR31  Hans Børli: Sølv og stål. Roman fra grenseskogene. Aschehoug 1951. 272 s. Orig.innb. Fint eksemplar! 4   400,-

 

VR102  Dagfinn Grønoset og Vidar Sandbeck: Langs bygdevegen. Aschehoug 1960. 98 s. Orig.innb. (raud), svak misfarge øvst på omslaget. Pent eksemplar.  4   240,-

 

VIS10  Per Hohle: Finnskoger og skogfinner. Gyldendal 1974. 107 s. Innbunde, bibliotekseksemplar. 4   100,-

 

VIS26  Alf Prøysen: Det var da det og itte nå. Tiden 1971. 154 s. Orig.innb., smussomslag. Namnetrekk, bruksspor. 3  70,-

 

VIS268  Håvard Skirbekk: Tru og tenkjemåte. Folkeminne frå Nordre Solør. Samla 1923-1930. Norske folkeminne band V. Noregs Boklag 1980. Hefta, 105 s. Sliten utapå, fin inni. 3-4   100,-

 

Hordaland:

VIS2  Arne Espeland: Jens Tvedt. Glimt frå vokstergrunnen og livet hans. Aschehoug 1959. Hefta, 169 s. Spretta, rifter i omslaget. 3  120,-

 

VIS269  Christian Koren-Wiberg: By og brygge. Billeder fra Bergen. Aschehoug, Kristiania 1912. 136 s. Innbunden, bruksspor på omslaget. Med teikningar og fotografi. 3+   330,-

 

VR220  Ingvar Moe og Bård E. Valberg: Nå skine det øve! J.W. Eides Forlag. Årstal manglar. 96 s. Illustrert. Som ny. 5-   100,-

 

VIS270  Halldor O. Opedal: Makter og menneske. XII. Folkeminne ifrå Hardanger. Norsk Bokreidingslag, Bergen 1984. Hefta, 198 s. Litt slite omslag, som ny inni. 4-   200,-

 

VIS271  Streiftog gjennom Bergen Venstre i 100 år 1883-1993. Bergen Venstre 1983. Orig.innb., 112 s. Nesten som ny. 4+   140,-

 

VR302 Gunnar Staalesen: Varg Veums Bergen - en annerledes Bergensguide. Inkludert Varg Veum-novellen Ved enden av korridoren. Illustrert av Harald E. Tørresen. Eide Forlag 1992. 141 s. Orig.innb. Fin. 4   200,-

 

SELD  VIS272  Sunnhordland årbok 2004. Band 85. Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag 2004. Hefta. 93 s. Som ny. 5  100,-

 

VIS273  Elisabeth Welhaven: En gammelbergensk Sankthansaften. John Griegs Forlag 1969. 15 s. Hefta. Nyttårshelsing frå John Griegs Boktrykkeri/John Griegs Forlag, opplag 1600, ikkje til sals. Bruksspor. 4-   80,-

 

Møre og Romsdal:

VIS274  Rolv Amdam (red.): Syndmøre Practiske Landhusholdningsselskab 1773. Møre og Romsdal landbruksselskap, Ålesund 1973. 96 s. Hefta. Nesten som ny. 4+    90,-

 

VIS275  Terje Engås og Øyvind Leren: Molde. Kom Forlag 2000. Upaginert praktbok på norsk, engelsk og tysk. Flott! 4+   80,-

 

VLS128  Ei samling bygdesongar frå Volda kommune. Samla og utgjeve av: Volda Bondekvinnelag. Hefta, 84 s. Ill. 4+   80,-

 

VIS276  Jostein Fet: Helsetkalenderen. Skrivekunne i Volda på 1700-talet. Møre og Romsdal distriktshøgskule Volda. Publikasjon nr. 42. Volda 1993. Hefta, 79 s. Som nytt. 5   70,-

 

VIS277  Folk og fortid. Tidsskrift for Herøy sogelag. 1998. Hefta. 132 s. Nesten som ny. 4+  70,-

 

VIS101 Ivar Grimstad: Eg vil ikkje høyre eit vetigt ord. Vist og gale frå Sunnmøre II. Samlaget 1977. Hefta, 96 s. Biblioteksstempel, men truleg aldri utlånt! Nesten som ny. 4+   100,- 

 

VIS278  Gammalt frå Fræna 2002. Bud sogelag, Fræna sogelag, Hustad sogelag, Fræna kulturstyre 2002. 274 s. Orig.innb., smussomslag, Som ny. 5   110,-

 

VIS279  Molde og omland. Bildebok utgitt av Romsdals Fellesbank 1977 med tekst av Per Amdam og Petter Petterson sr. Foto av Bjarne Skarbøvik. Mange fargebilde. Upaginert. Som ny. 5   90,-

 

VIS24  Monrad Norderval: Kommandobru eller prestesliperi. Gyldendal 1974. 11.-15. tusen. Orig.innb., slite smussomslag, elles pen. 3-4   75,-

 

VIS280  Nils Parelius: Streiftog i Romsdals forhistorie. Romsdal Kulturvern 1971. Orig.innb., hefta. 100 s. Noko misfarge på framsida, elles som ny. 4   120,-

 

VIS281  Chr. Rekkedal: Eg minnest ein gammal gard. Folkelivsbilete. I kommisjon hjå A/S Lunde & Co.`s Forlag, Bergen. Utan årstal. Hefta. 148 s. Brett på bakre omslagsside, spretta, men eigentleg fin. 4-3   140,-

 

SELD VIS282  Romsdalsmuseets årbok 1980. Hefta, 91 s. Namnetrekk på omslaget, litt falma. Bl.a. artikkel av Ida Vestad om ryer i Romsdal. God stand. 4   100,-

 

SELD VIS283  Romsdal Sogelag. Årsskrift 1968. Orig.innb., hefta. 128 s. ++. Namnetrekk, notatar. 3-  50,-

 

SELD VIS284  Romsdal Sogelag. Årsskrift 1969. Orig.innb., hefta. 86 s. ++. Namnetrekk. Litt falma omslag. 3-4.  60,-

 

SELD VIS285  Romsdal Sogelag. Årsskrift 1971. 50 år 1921-1971. Orig.innb., hefta. 101 s. ++  Bruksspor. Pent! 4+  75,-

 

SELD VIS286  Romsdal Sogelag. Årsskrift 1988. 216 s. Orig.innb., smussomslag. Pen. 4+  100,-

 

SELD VIS287  Romsdal Sogelag. Årsskrift 2003. 336 s. Orig.innb., smussomslag. Som ny. 5    110,-

 

VIS288  Skuleplan for Bolsøy folkeskular. Molde 1928. Hefta. 38 s. Pen. 4   40,-

 

VLS104  Karl Straume: Lilja i dalen. Dikt. Lunde 1967. Hefta, 66 s. Nesten som ny. 5-   100,-

 

VIS34  Einar Sæter og Svein Sæter: Hans Hyldbakk. Samtale med ein 100-åring. Samlaget 1998. 182 s. Orig.innb., smussomslag. Pen. 4   100,-

 

VIS51  Eric Sörling (red.): Kjell Steinsvik. Marmormannen. Utgitt i anledning 100 års markeringen (sic!) for hans fødsel. Stiftelsen Modums Blaafarveværk 2003. 184 s. Innbunde, smussomslag. CD med Romsdalsfilmen medfølgjer. Praktbok. Svært fin! 4+  400,-

 

SELD VIS289  Jon Peder Vestad: De sa me - ord og uttrykk frå Rødven etter Aase Hunnes. Romsdal Sogelag 1991.191 s. Innbunden. Fin. 4+   90,-

 

VLS122  Lars E Ørstavik (red.): Vestlandsperla. Dikt frå avisene i Ørsta 1902-1941. Samansett av klasse 2E, Volda vg. skule. Eikens trykkeri 1997. Orig.innb., 128 s. Nesten som ny. 5-   140,-

 

SELD VIS290  Jostein Øvrelid og Nils Vålnes: Likt og ulikt. 26 bilete i linoleumssnitt av kjende voldingar frå 1933. Volda 1983. Orig.innb., smussomslag. 72 s. Skygge og vætespor på omslaget, men eigentleg fin. 4-3    100,-

 

SELD VIS172  Sivert Aarflot: Runetrolldom og ringstav. Aarflot Prenteverks Forlag, Volda 1949. Orig.innb., hefta. 102 s. Spretta. Namnetrekk, bruksspor. 3+   290,-

 

VIS291  Per Aarviknes: Frå eit langt liv. Folkeminne, segn og soge. Helsingsskrift. Utg. av Volda Bygdeboknemnd. 1974. 229 s. Orig.innb., smussomslag. Helsing frå forfattaren. Pent brukt. 3-4   240,-

 

VIS292  Ivar Aasen: Søndmørsk Grammatik eller kortfattet Underretning om Bygdemaalet paa Søndmør. Andre utgaava. Student-maallaget, Oslo 1924. Hefta, 38 s. Uspretta. Som nytt. 5-   125,-  

 

Oppland:

VLS129  Einar Hovdhaugen: Vers og viser frå bondelandet. Landbruksforlaget 1978. Hefta, 40 s. Pent. 4+   70,-

 

SELD VIS21  Arvid Møller: Gjendine. Cappelen 1976. 2. opplag. 147 s. Orig.innb. Pent brukt. 4-  75,-

 

VR323  Oluf Turtumøygard: Tei nå still, Oluf pratmakar! 1. samling. Zenith Forlag, Oslo 1977. 123 s. Hefta. Helsing på tittelsida, elles fin. 4+   60,-

 

SELD  VIS293  Jon Peder Vestad: Gausdalsmålet. Gausdal dialekt- og mållag. Utan år (1983). 70 s. Hefta. Som ny. 5. Enkelt utforma.   60,-

 

Oslo:

VIS294  Edv. Bull: Oslos historie. Aschehoug 1931. Orig.innb., 115 s. Væteskadd, men fullt lesande. 2   25,-

 

VIS295  Henrik Haugstøl: I tippoldefars by  - Christiania. Med tegninger av Øyvind Sørensen. Jacob Dybwads Forlag 1942. 383 s. Innbunde. Ryggen er borte, og det er teip over. Elles fint slite. 3   70,-

 

VIS296  Nicolai Heiestad: En liten gutt ifra Vaterland. Minner fra 80-årenes Christiania. Tiden 1950. Orig.innb., 138 s. Pen. 4   150,-

 

VR210  H. Meltzer: Politinotiser. Smaabilleder af folkelivet. Ill. Af. A. Bloch og A. Bohr Olsen. Niende oplag. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kbh./Kristiania 1912. 188 (190) s. Originalinnbinding. Ill. God stand. 4   125,-

 

VIS297  Jan Eivind Myhre og Jan Sigurd Østberg: Mennesker i Kristiania. Sosialhistorisk søkelys på 1800-tallet. Universitetsforlaget 1979. Hefta, 150 s. Biblioteksstempel. 4-3   50,-

 

VR290  Arne Skouen: Gategutter. Pax 1975. 176 s med etterord av Kari Skjønsberg. Hefta. Fin. 4+   80,-

 

VR314  Einar Tellefsen: Morgen-middag-aften. Aschehoug 1943. 320 s. Orig.innb. Namnetrekk, bruksspor, men pen. (Dersom eg skulle gitt vekk gamle romanar som eg kunne stå inne for var gode og ”alle” ville like, hadde eg valt bøker av Einar Tellefsen. Eg kan ikkje skjønne at forlaget ikkje gir ut romanane hans på nytt. jpv) 4   130,-

 

Rogaland:

VIS298  Halvdan Magnus Hansen: Bakken i Lysefjorden. Historia om folket på ein fjellgard. Samlaget 2000. 144 s. Orig.innb., smussomslag med bruksspor. Stort format, mange bilde. Forlagsstempel. 4   130,-

 

VR258  Arild Rein: Grisekoret. Samlaget 2001, 198 s. Orig.innb., smussomslag. Nesten som ny. Herleg og spesiell roman frå underverda i Stavanger.  5-   140,-

 

VIS299  Rogaland i manns minne. Daglegliv ved århundreskiftet. Frå Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldre. Samlaget 1970, 195 s. Orig.innb. Forlagsstempel, helsing. Pent brukt. 4   130,-

 

VIS202  H. Storm – L. Monsen: Min Helbredelse! ”Miraklet i Stavanger den 17de Januar 1915” samt andre underfulde Helbredelser. Stavanger 1921, 3die Oplag – eget Forlag. Orig.innb., 80 s. Permen er nesten heilt laus, mange bruksspor. Boka er fullt lesande – og interessant! 2+  120,-

 

Sør- og Nord-Trøndelag:

VIS125  Bjarne Tvete: Æ og dæ og vi to. Muntre minner fra 1920-årenes Trondhjem. Rune 1978. 136 s. Orig.innb. Pent brukt. 4   75,-

 

VIS127  Esten Kromlær (pseud.): Æ kose mæ læll. Illustrert av Lars Moa. F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondheim 1941. Orig.innb., 112 s. Namnetrekk, bruksmerke, velbrukt. 3  75,-

 

VIS300  Årbok for Trøndelag 1969. Trønderlaget 1969, 210 s. Orig.innb., smussomslag med små rifter. Pent brukt. 4-   80,-

 

VIS301  L. Aas: Trønderne i moderne norsk diktning. Brun, Trondheim 1943. 2. opplag. 252 s. Innbunde. Helsing. Pent slite. 3+ 140,-

 

 

Skriv til post@skriftogtale.no for å tinge bøker.

Lista er oppdatert av Jon Peder Vestad 1. april 2009.