Til skriftogtale.no

 

 

Reiseskildringar og bøker om land og folk    

 

Publikasjonane er vurderte etter beste evne på ein skala frå 1 til 5, der 5 er best. Dei som får 4 og 5 kan ein utan blygsel ha i bokhylla, 3-arane er passe greie, og blir det dårlegare er ein desperat etter akkurat denne utgjevinga. Somme bøker kan vere plasserte i fleire lister.

 

Dersom du finn ei bok du vil kjøpe, så kopier nummer og tittel, og send det til post@skriftogtale.no. Kjøparen betaler frakt etter takstane til Posten. Det er to måtar å betale på – anten forhandsbetaling eller oppkrav. Hugs fullstendig gateadresse!

 

 

VIS302  Peter Anker: Kilder og hav. En Middelhavs-farer på streiftog østover. Gyldendal 1973. 161 s. Orig.innb., smussomslag. 4   80,-

 

VIS303  Olai Aslagson: Trampliv. Gyldendalske Bokhandel, Kristiania 1922. 123 s. Innbunden, fin. 4+   135,-

 

VIS129  Sula Benet: Verdens eldste mennesker. Grøndahl & Søn Forlag, Oslo 1987. 211 s. Orig.innb., slite smussomslag. Sjølve boka er fin. 3-4   60,-

 

VIS304  Arthur Berger: Slik så jeg verden. Med originaltegninger av Fritz Koch-Gotha, Blix Forlag, Oslo 1945. 239 s. Orig.innb., pent slitt. 4-   120,-

 

VIS305  Franz Braumann: Ranchen ved Entiako-sjøen.  E. Greens Forlag 1964. 182 s. Orig.innb., smussomslag med rifter, elles fin. 4-3   90,-

 

VIS306  Roger P. Buliard: Inuk. 15 år blant eskimoer ved verdens ende. Oversatt av Odd Feydt. Stabenfeldt 1953. Orig.innb., 387 s. Mange fotografi. Pent brukt. 4   250,-

 

VIS307  Dåd og djervskap. Moderne eventyr. Etter T.C. Bridges og H.H. Tiltman. Samlaget 1951. Ei av dei heller få bøkene av sitt slag på nynorsk! 147 s. Orig.innb., fin. 4-   125,-

 

VIS308  J. Einrem: Gjennem grønne briller. Historier og skildringer fra Madagaskar. Det Norske Missionselskaps Forlag, Stavanger 1918. 4de oplag. 200 s. Innbunden (biblioteksinnbinding). Det er limt inn Regler for Nordstrand Indremisjons Ungdomsforenings boksamling og kortlomme. 4-   140,-

 

VIS309  Simon Croft Field: Trampliv. Simon Croft Fields oplevelser fortalt av ham selv.  Fredhøis forlag 1945. 184 s. Orig.innb., litt slitt perm. 3+   90,-

 

VIS3  Ingvald Godal: Jeg vil dø vakker, Litauen. Sviket mot Baltikum. Baltere i Frihetskamp. Leseselskapet 1983. 112 s. Hefta. 4-  70,-

 

VIS4  Dagfinn Grønoset: Med kong Olav mot nord. Aschehoug 1959, 105 s. Orig.innb., smussbind med rifter. Namnetrekk. 3+  80,-

 

VIS310  Johan E. Hareide: Sidelengs i sanden. Førti månader med det norske prosjektet i Kerala. Samlaget 1965. 185 s + kart. Mange foto. Hefta, pent spretta. 3+   90,-

 

VIS311  Eiliv Odde Hauge og Vera Hartmann: Flukten fra Dakar. J.W. Eides Forlag1951. 5. opplag. 276 s. Orig.innb. Illustrert. Pent brukt. 4   120,-

 

SELD  VIS312  Dag Helleve, Ragnar Hovland, Per Olav Kaldestad: Waterloo. Samlaget 1997. 220 s. Mange foto. Hefta. Forlagsstempel på blankside. Som ny. 5-   75,-

 

VIS314  Thor Heyerdahl. Eventyret og livsverket. Fortalt av Christoffer Ralling og ham selv. Gyldendal 1989. 347 s. Innbunden, merke etter kaffikopp på frampermen, men inni er boka heilt fin. Mange foto. 3+   90,-

 

VIS226  Sigurd Hoel: Norge. Glimt fra et stort lite land. Bilder: K.W. Gullers. Tiden 1951. 112 s. Innbunde, med smussomslag. Boka er velbrukt. Flotte fotografi, teksten er svært interessant som tidsbilde (og fullstendig politisk ukorrekt i dag!). 3-   90,-

 

VIS315  P.B. Holte: Frifants ferd. Tell Forlag 1944. 122 s. Mange bilde. Orig.innb., litt laus og flekkete perm. 3-    90,-

 

VIS316  Olaf Holtedahl: Vår forunderlige klode. Fra friluftsliv og forskningsferder. Aschehoug 1942. 183 s. Orig.innb., noko slitt smussomslag, men sjølve boka er fin. Med illustrasjonar og foto. 3-4   100,-

 

VIS317  Per Høst: Hva verden viste meg. Bokklubben 1973. 1. opplag. Innbunden,, stygt smussomslag. Fuktmerke nedst på sidene. Fullt lesbar! 2+   30,-

 

VIS318  Helge Ingstad: Landet under leidarstjernen. En ferd til Grønlands norrøne bygder. Gyldendal 1960. 11.-15. tusen. 592 s + kart. Har tilhørt eit bibliotek, men er utstyrt med orig.innb.. To sider fremst med rift, omslaget har slitasjemerke, men boka er fint brukt. 3+   280,-

 

VIS319  Sigfred Johansen: Bhagaban. En kristen arbeiderfører i India. Santalmisjonens Forlag, Oslo 1950. 126 s. Ein del foto. Innbunden, smussomslag. Pent brukt. 3+   90,-

 

VIS320  Ulf Keller: Trampliv. Blix Forlag, Oslo 1944. 249 s. Orig.innb.. Slitt rygg, elles ok. 3-  90,-

 

VIS321  Albert Henrik Mohn: Nærbilde av Amerika. Gyldendal 1964. 222 s. Orig.innb., fin. Ord som ’neger’ og verdiladde skildringar er hyppige, eignar seg til tekststudium!  4-   85,-

 

VIS322  Greta Molander: Ekspedisjon Oskar. Tegnet, fortalt og fotografert av Greta Molander. Aschehoug  1959. 205 s. Orig.innb., kjempefin! 4+   190,-

 

VIS20  Jan Myrdal/Gun Kessle: Albansk utfordring. En rapport i ord og bilder fra ”sosialismens fyrtårn i Europa”. Pax, utgjevarår manglar. 1970? Hefta, 203 s. Namnetrekk. Boka er grundig brukt, mange sider er lause. Stor affeksjonsverdi for den rette!  2-  40,-

 

VIS22  Monrad Norderval: Fangstmenn på de to hav. Misjonsselskapets Forlag 1958. 2. opplag. 200 s. Orig.innb., smussomslag. Bruksmerke, pent brukt. 3-4   125,-

 

VIS23  Monrad Norderval: På bølge 2,4. Misjonsselskapets Forlag 1959. 3. opplag. 205 s. Orig.innb., smussomslag med rifter. Pent brukt. 3+  125,-

 

VR252  Henrik Pontoppidan: En vinterrejse. Gyldendalske Bokhandel - Nordisk Forlag, Kbh. og Kr. 1920. Trykt i alt i 1200 eksemplar. Tredje oplag. 95 s. Hefta. Originalomslag, litt slitt. Litt væteskade og nokre rifter. Spretta, pent brukt. 3  120,-

 

VIS323  Georg Popoff: Dagligliv i Sovjetrusland. Aschehoug 1924. 170 s. Orig.innb., smussomslag. Pent brukt! 4-3   125,-

 

SELD  VIS324  Olav Riste: Grøndalsbrev og nokre gamle minne frå utanlandsferder. Fonna Forlag/Aarflots Prenteverk 1957. 136 s. Orig.innb., smussomslag. Både permen og omslaget er litt falma og slitt. 3   120,-

 

VIS325  Igor Sabelin: Der hohe Norden lockte. Verlag für fremdsprachige Literatur. Moskau. Utgjevingsårstal manglar. 256 s. + kart. Innbunden, fin. 4   70,-

 

VIS326  Richard Swartz: Room Service. Fortellinger frå det østlige Europa. Pax 1997. 215 s. Orig.innb., smussomslag med rifter, elles som ny. 4-3   85,-

 

VIS327  Sevald Simonsen: Legen i urskogen. Albert Schweitzer. 7. opplag. Misjonsselskapets Forlag 1955. 217 s. Mange foto. Orig.innb., smussomslag med rifter. 4-3    60,-

 

VIS328  Wilfred Thesiger: Bedu. Fem år blant Arabias ørkenstammer. Cappelen 1959. 308 s. Mange fotografi. Innbunden, stygt plast- og smussomslag, men sjølve boka er fin. Ho har tilhørt ein lesesirkel. 3+   90,-  

 

VIS329  Travellers` Club. Nordmenn på eventyr. Ernst G. Mortensens Forlag 1967. 272 s. Orig.innb., smussomslag med små rifter. Illustrert. Fin! 4   125,-

 

VIS330  Wa-Sha-Quon-Asin (Grå ugle): Ødemarkens pilegrimer. Annet opplag.  Cappelen 1937. 228 s. Innbunden. Ryggen er delvis laus, men boka ser pen ut. Med foto. På blankside står det helsing m.a. frå Per og Olav Riste. 3-4   110,-

 

VIS331  O.A. Østby: Kina og Kineserne. Trykt i “Skandinaviens” Bogtrykkeri, Chicago 1893. 316 s. Innbunden, permen er falma (vasskadd?) nedst, boka er elles i god stand. 3   175,-

 

 

Skriv til post@skriftogtale.no for å tinge bøker.

Boklista er oppdatert av Jon Peder Vestad 9. juni 2008.