Til skriftogtale.no

 

Politikk, idehistorie, filosofi o.l.:

 

Publikasjonane er vurderte etter beste evne på ein skala frå 1 til 5, der 5 er best. Dei som får 4 og 5 kan ein utan blygsel ha i bokhylla, 3-arane er passe greie, og blir det dårlegare er ein desperat etter akkurat denne utgjevinga. Somme bøker kan vere plasserte i fleire lister.

 

Dersom du finn ei bok du vil kjøpe, så kopier nummer og tittel, og send det til post@skriftogtale.no. Kjøparen betaler frakt etter takstane til Posten. Det er to måtar å betale på – anten forhandsbetaling eller oppkrav. Hugs fullstendig gateadresse!

 

 

VIS52  Ingvar Ambjørnsen: Bellona. Gudinna som ble vaktbikkje. Cappelen 1988. 120 s. Innbunden, smussomslag med slitasjemerke. Foto. 4   80,-

 

VIS53  Arab Ba`th Socialist Party: About the 1973 October-war. Report adopted by the 8th  Regional Congress (Iraq) of ABSP. Baghdad, January 1974. Unity Freedom Socialism (1977). Hefta, 47 s. Bruksspor. 4-  40,-

 

SELD VIS54  Arbeidernes kommunistpart (m-l). Programmer og vedtak fra det 1. landsmøtet februar 1973. Oktober 1973. Hefta, 173 s. ++. Omslagsill. av Per Kleiva. Historisk dokument! Namnetrekk. Nesten som ny. 4+   300,-

 

VIS55  Pierre Theilard de Chardin: Det guddommelige miljø. Et essay om det indre liv. Aschehoug 1965. 128 s. Orig.innb., smussomslag. Pent brukt. 4   140,-

 

VIS56  Augustin: Confessiones. Bok I-IX. Klassiske bokverk 26. Med innleiding og merknader av Einar Molland. Samlaget 1943. Hefta, 262 s. Delvis spretta. Stygg framside, men boka er i god stand. 2-3   80,-

 

VIS57  Olav Benestad: Alternativ framtid? miljØko, Oslo 1984. Hefta, 269 s. 4-  60,-

 

VIS58  Bredo Berntsen (red.): Norsk økopolitikk. Universitetsforlaget 1979. Hefta, 156 s. Pen. 4+  70,-

 

VIS59  Ottar Brox: Ta vare på Norge. Sosialdemokratiet under høyrebølgen. Gyldendal 1988, 2. opplag, 146 s. Bokklubben Nye Bøker. Nesten som ny. 5-  90,-

 

VIS60  Trygve Bull og Trond Hegna (red.): Mot Dag. Artikler i utvalg ved Trygve Bull og Trond Hegna. Pax 1966. Hefta, 263 s. Eigarstempel. 4-   100,-

 

VIS61  Albert Camus: Myten om Sisyfos. Cappelens upopulære skrifter. Cappelen 1953. 96 s. Hefta, spretta. Heilt grei stand. 3+   140,-

 

VIS62  H.O. Christophersen/Wilhelm Keilhau: Liberalismens Historie. Utgitt av Norsk rikskringkasting i kommisjon hos J.M. Stenersens Forlag. Universitetets og Bergens Museums Radioforedrag nr. 243. Årstal manglar (kolofon- og tittelside manglar truleg). Hefta, 131 s. Forlagsstempel innprenta på omslaget. Litt laus rygg., bruksspor, men i god stand. 3   80,-

 

VIS63  Jane Corbin: Den norske kanalen. De hemmelige Midtøsten-forhandlingene. Tiden 1994. 231 s. Orig.innb., smussomslag. Pent brukt. 4   100,-

 

VIS64  Tor Dagre (red.): Natur og miljø i Oslo. Universitetsforlaget 1980. Hefta, 146 s. Bibliotekseksemplar, bruksspor. 3   40,-

 

VIS65  Mikhail Gorbatsjov: Perestrojka. Nytenkning for vårt land og verden. Ny utvidet utgave. Damm 1988. Orig.innb., hefta, 319 s. I god stand. 4   100,-

 

VIS66  Dag Hareide: Det gode Norge. På vei mot et medmenneskelig samfunn? Gyldendal/Prosjekt Alternativ Framtid/Hedmark fylkeskommune 1991. 211 s. Innbunde, smussomslag. Pen. 4   90,-

 

VIS67  Jon Hellesnes: Frå Athen til Pompeii. Om Sokrates og Seneco, med merknader til Nietzsche, Heidegger, Adorno m.fl. Samlaget 1997. 189 s. Innbunde. Forlagsstempel. Som ny. 5  180,-

 

VIS68  Reidar Hirsti: Samisk fortid, nåtid og framtid. Gyldendal 1980. Hefta, 105 s. Namnetrekk. 3+   40,-

 

VIS69  Kjell Chr. Johanssen og Per Brunvand: Gro. Norges første kvinnelige statsminister. Tiden 1981. 152 s. Orig.innb., smussomslag med mindre rifter. Pen! 4  120,-

 

VIS70  Søren Kierkegaard: Øieblikket Nr. 1-10. Hva Christus dømmer. Guds Uforanderlighed. Hans Reitzel, Kbh 1984. 205 s. Hefta. Bruksspor. 3  90,-

 

VIS71  Steinar Lem: Den tause krigen mot de fattige og mot miljøet – og hva som må gjøres. Forum/Aschehoug 1994. Hefta, 208 s. Som ny. 5-  80,-

 

VIS72  N. Lenin: Über Gewerkschaften. Ein Sammelband. Marxistische Bibliothek. Werke des Marxismus-Leninismus. Band 10. Verlag für Literatur und Politikk, Wien – Berlin 1927. Innbunde, 180 s. Nokre mindre merke/rifter på omslaget, men boka er pent brukt. 4   140,-

 

VIS73  Ladislav Mnacko: Den syvende natt. Invasjonen i Tsjekkoslovakia – og et kraftig oppgjør med Moskvakommunistene. Aschehoug 1969. 230 s. Innbunden, smussomslag med små rifter. 4-  90,-

 

VIS74  Magnar Norderhaug: Det er sent på jorden. Menneskene og miljøet – vår tids største utfordring. Grøndahl 1988. Hefta, 126 s. 4-  80,-

 

SELD  VIS75  Arne Næss: Filosofiske problemer. Deres inndeling og egenart. Aschehoug 1941. 135 s. Innbunden. Debut! Pent slitt. 3+  125,-

 

VIS76  Norsk populisme. Ei bok frå PAG Populistiske Arbeidsgrupper i Bergen. Samlaget 1972, 2. opplaget. Hefta, 170 s. Bittelitt falma rygg, elles som ny. 4+   110,-

 

VIS77  E.F. Schumacher: En veiviser for de rådville. Regnbueforlaget, Trondheim 1980. Hefta, 144 s. Bruksspor på omslaget, elles fin. 4-3   60,-

 

VIS78  Finn Sjue: Albania. Søkelys på et svik. Oktober 1979. Hefta, 128 s. Slitt, men heilt omslag. 3+   60,-

 

VIS79  Jon Skard og Arne Slettebøe: Slik arbeider marxist-leninistene. Venstre-ekstremistenes strategi for infiltrasjon og revolusjon. Elingaard, Nå debatt nr. 2 1973. 4. opplag. Hefta, 166 s. Pent brukt. 4-  80,-

 

VIS80  Fridthjof Søgaard m fl: Kommunazismen. Analyse av totalitære ideologier. Nå Forlag 1979. Hefta, 252 s. Pen. 4  80,-

 

VIS81  G.N. Tsogalov: Deres business er krig. Det militær-industrielle kompleks i USA. Falken Forlag, Oslo/Progres, Moskva 1985. Orig.innb., smussomslag. 224 s. 4  70,-

 

VIS82  Henry Valen/Håvard Narum/Arne Strand: Velgere på vandring. NKS-Forlaget 1981. Hefta, 125 s. Ill. ved Inge Grødum. Pen. 4   80,-

 

VIS83  Bernt Vestre: Logikk på skjermen. Universitetsforlaget 1967. Hefta, 132 s. ++. Namnetrekk med blyant. Nesten som ny elles. 4+  80,-

 

VIS84  Barbara Ward/René Dubos: Bare én jord. En uoffisiell FN-rapport til miljøvernkonferansen i Stockholm 1972. Gyldendal 1973. Kjempefakkel, hefta, 256 s. Litt falma rygg, men pen! 4   100,-

 

VIS85  Anathon Aall: Logikk. Annen utgave. Aschehoug, Kristiania 1917. Hefta, 102 s. Lefsete, baksideomslag manglar. Notatar. 2-1  30,-

 

VIS86  Russisk tøyvêr. Essays. Utval og innleiing ved Martin Nag. Samlaget 1967. Hefta, 97 s. ++ Essay av bl.a. Ilja Ehrenburg, Jevgenij Jevtsjenko og Boris Pasternak. Namnetrekk. Pent brukt. 4   80,-

 

VIS87  Hartvig Nissen: Øie for øie, tann for tann? Skiftende syn på straff og fangebehandling. Cappelen 1934. Innb.m 236 s. I serien Cappelens bibliotek for kultur og natur. Ikkje orig.innb. Notatar, understrekingar, delvis lefsete. Fullt lesande! 2+  50,-

 

VIS88  Organisasjonshåndbok for Sosialistisk Ungdom. I kommisjon hos Sosialistisk Opplysningsforbund. Hefte fra Sosialistisk Ungdom, Oslo 1979. 137 s. ++. Noko væteskadd. Ikkje fin, men heil. 3  80,-

 

VIS89  Norge og EU. Virkninger av medlemskap i Den europeiske union. Nei til EU 1994. Hefta, 260 s. 3-4   40,-

 

Ting bøkene her: post@skriftogtale.no

 

Lista er oppdatert av Jon Peder Vestad 3. september 2008.