Til skriftogtale.no

 

Nordiske romanar og noveller A-G:

 

Publikasjonane er vurderte etter beste evne på ein skala frå 1 til 5, der 5 er best. Dei som får 4 og 5 kan ein utan blygsel ha i samlinga, 3-arane er passe greie, og blir det dårlegare er ein desperat etter akkurat denne utgjevinga. Somme bøker kan vere plasserte i fleire lister.

 

Dersom du finn ei bok du vil kjøpe, så kopier nummer og tittel, og send det til post@skriftogtale.no. Kjøparen betaler frakt etter takstane til Posten. Det er to måtar å betale på – anten forhandsbetaling eller oppkrav. Hugs fullstendig gateadresse!

 

Eg har fleire romanar og novellesamlingar enn det som er ført opp her, og lista blir utvida etter kvart. Sjå også under Kåseri, humor og forsøk på humor eller nokon av dei andre kategoriane.

 

A

VR1 Birgit Alm: Det tause språket. Cappelen 1993, 2. opplag. Ungdomsroman. Orig.innb., smussomslag. 93 s. Pen. 4   60,-

 

VR2  Karsten Alnæs: Havherre og sjøtroll. Aschehoug 1978. 207 s. Bibliotekseks. Orig. illustrasjon på framsida. God stand. 3-4.  40,-

 

VR3  Ingvar Ambjørnsen: Sarons ham. Cappelen 1990. 173 s. Hefta. Pen. 4   75,-

 

VR4  Olav Angell: Dig. Gyldendal 1978. 195 s. Hefta, Lanterne-serien. Svært pen. 4+  125,-

 

VR5  Nini Roll Anker: De vaabenløse. Aschehoug, Kr. 1912. Andet oplag. 184 s. Namnetrekk. Hefta. Litt rufsete omslag, men pent brukt. 3+   180,-

 

VR6  Nini Roll Anker: Under skråtaket. Aschehoug 1927. 309 s. Femte tusen. Innb., gullskrift på rygg. Svakt namnetrekk på blankark. Svært pen. 4-5   200,-

 

B

VR7  Anna Bache-Wiig: Det aller fineste. Roman. Tiden 2003. 202 s. Innbunde, smussomslag. Cappelens bokklubb. Som ny. 5- 100,-

 

VR8  Engvald Bakken: Ei kvern som mel. Noveller. Gyldendal 1976. 123 s. Bibliotekseksemplar. Svært god stand. 4+  75,-

 

VR9  Stein Balstad: Jonn Juvet. Olaf Norlis forlag. Oslo 1944. 242 s. Hefta. Litt slitt omslag, ganske pen. 4-3  90,-

 

VR10  Barnetimeboka 1970: S.O.S. fra Varghytta. NRK 1970. Upaginert. Litt slarkete, men i heilt grei stand. 3   90,-

 

VR11  Barnetimeboka 1972: Helen og Abba. NRK 1972. Upaginert. Nesten som ny. 4-5  180,-

VR12  Peter Bendow: Med egen inngang. Aschehoug 1933. 204 s. Fjerde tusen. Innb., laust ryggark, elles pen. 3+   75,-

 

VR13  Annie Berckenhoff: En gammeldags historie. Nasjonalforlaget, Oslo 1944. 134 s. Originalomslag med små plettar. Pent brukt. 4-3   125,-

 

VR14  Arnljot Berg: Rop over broene. Gyldendal 1976. 128 s. Hefta. Delvis spretta, ganske pen. 4-  75,-

 

VR15  Morten Bjerga: Fyrtårnet. Samlaget 1999. 167 s. Debutroman. Orig.innb., smussomslag. Svakt forlagsstempel oppe. Pent eksemplar. 5-   100,-

 

VR16  Oskar Stein Bjørlykke: Den tid den sorg. Samlaget 1996. 193 s. Eitt forlagsstempel. Fin! 5

 

VR17  Jens Bjørneboe: Drømmen og hjulet. Bokklubben 1970. 221 s. Orig.innb., smussomslag. Nesten som ny.  60,-

 

VR18  Aug. Blanche: Samlade taflor och berättelser. Ny och tillökad upplaga. Första delen. Albert Bonniers forlag, Sth. 1856. 317 s. Namnetrekk, bruksspor, men ganske pen. 3-4  120,-

 

VR19  Aug. Blanche: Berättelser efter klokkaren i Danderyd. Ny och tillökad upplaga. Tredje delen. Albert Bonniers forlag, Sth. 1857.3 28 s. Namnetrekk, bruksspor. Litt slitt rygg. Pen! 3-4  120,-

 

VR20  Johan Bojer: Rørfløiterne. Mallings Boghandels Forlag, Kristiania 1898. 198 s. Oplag 2000 Exempl. Hefta. Ryggen teipa med blank teip. Noko slitt omslag, litt lefsete, men ganske pent. 3-2.  125,-

 

VR21  Sigrid Boo: Selv i tider som disse. Aschehoug 1932. 182 s. Niende oplag. Orig.innb., smussomslag med små rifter oppe. Framstår som svært pen. 4+  140,-

 

VR22  Sigrid Boo: Alle tenker på sig -. Aschehoug 1934. 171 s. Sjette oplag. Orig.innb., smussomslag med rifter. I god stand. 4-3   120,-

 

VR23  Sigrid Boo: Fire i bilen. Aschehoug 1936. 166 s. Orig.innb., ikkje smussomslag. Nokre barnestrekar, elles pent brukt. 3-4  100,-

 

VR24  Kolbjørn Brekstad: Vargvinter. Samlaget 2000. 196 s. Orig.innb., smussomslag. Nesten som ny. Historisk ungdomsroman. 4+   100,-

 

VR25  Elin Brodin: Fire brave borgere. Aschehoug 1990. 118 s. Orig.innb., smussomslag, stive permar. “Tid for bok” skrive på blankark og svakt stempel oppe, elles som ny. Ungdomsroman.  5-   50,-

 

VR26  Hedin Brú: Fattigfolk på ferde. Omsett frå færøysk av Ivar Eskeland. Føreord av William Heinesen. Samlaget 1964. Innb., 152 s. Nesten som ny. 5-  120,-

 

VR27  Oskar Braaten: Ulvehiet. Bokklubben 1981, 1. opplag. 232 s. Orig.innb., smussomslag. Pen. 4   60,-

 

VR28  Else Karin Bukkøy: Krusningar i landskap. Noveller. Samlaget 1998. 107 s. Orig.innb., smussomslag. Forlagsstempel. Pent brukt. 4-   70,-

 

VR29  Gunnar Bull Gundersen: En dagdrivers opptegnelser. Aschehoug 1966. 179 s. Orig.innb., smussomslag. Svært pen, nesten som ny. 5-   200,-

 

VR30  Bjarne Buset: En fugl i hånden. Aschehoug 1983. 334 s. Orig.innb. Pen! 4   100,-

 

SELD VR31  Hans Børli: Sølv og stål. Roman fra grenseskogene. Aschehoug 1951. 272 s. Orig.innb. Fint eksemplar! 4   400,-

 

C

SELD VR32  Hjalmar Christensen. Et liv. Aschehoug, Kr. 1909. 288 s. Orig.innb. Ex libris (Ragnvald Frøysaa) på innsida av permen. Namnetrekk. Pent brukt. 4-   160,-

 

SELD VR33  Hjalmar Christensen: Tuntræet. Aschehoug 1917. Femte tusen. 323 s. Hefta. Uspretta. Noko slitt omslag og ”prega” innmat; boka har tydelegvis vore i klem. 3+   75,-  

 

SELD VR34  Hjalmar Christensen: Dæmring. Aschehoug 1918. 371 s. Orig.innb. Helsing på blankark. Pent brukt. 4-3   140,-

 

VR35  Lars Saabye Christensen: Jubel. Cappelen 1995. 264 s. Orig.innb. utan smussomslag. Bokmelding innlimt på fremre innerperm. Namnetrekk. 4-  75,-

 

VR36  Chr. A. R. Christiansen: Telefon til myrdede. Aschehoug 1942. 256 s. Orig.innb. Krim. Svært fint eksemplar! 4+   200,-

 

VR37  Sigurd Christiansen: Agner i stormen. Gyldendal 1933. 335 s. Orig.innb. Noko falma perm, øvste del av tittelside skore vekk. Elles pen. 3+  100,-

 

VR38  Sigurd Christiansen: Mannen fra bensinstasjonen. Gyldendal 1941. 307 s. Orig.innb. Pent slitt. 4   140,-

 

VR39  Sigurd Christiansen: Menneskenes lodd. Gyldendal 1946. 576 s. 16.-30. tusen. Orig.innb., svært fint eksemplar! 5-  200,-

 

VR40  Solveig Christov: Torso. Gyldendal 1952. 189 s. Orig.innb.. Pen! 4+  120,-

 

 

D

VR41  Jonas Dahl: Cargadør Sahl. Aschehoug, Kr. 1898. 269 s. Originalinnbinding, slitt omslag med illustrasjon. Bibliotekseksemplar med namneliste innlimt på permside. Godt brukt. 3-  100,-

 

VR42  Kjell Ola Dahl: Mannen i vinduet. Kriminalroman. Gyldendal 2001. 390 s. 2. opplag. Orig.innb. med frynsete smussomslag, elles i fin stand. 4-   90,-

 

VR43  Kjell Ola Dahl: Miniatyren. Gyldendal 2002. 237 s. Hefta. 4   30,-

 

VR44  Kjell Ola Dahl: Seksognitti. En fortelling. Gyldendal 2002. 253 s. Hefta. 4  30,-

 

VR45  Tor Edvin Dahl: Guds tjener. 1. opplag. Bokklubben 1973. 320 s. Orig.innb., smussomslag med rifter, elles fin. 4-  60,-

 

VR46  Debutantantologi 1975. Utgitt i forbindelse med Gyldendal Norsk Forlags 50-års jubileum med bidrag fra 16 prosaforfattere og 17 lyrikere. Gyldendal 1975. Hefta, 168 s. Bidrag frå m.a. Oddmund Hagen, Terje Johanssen, Atle Næss, Annie Riis, Ragnar Hovland, Lars Saabye Christensen, Inger Vonheim. Pen. 4+   200,-

 

VR47  Sven Delblanc: Åminne. Aschehoug 1971. 200 s. Orig.innb., slite smussomslag, elles fin. 4-3   120,-

 

VR48  Magne Drangeid: Ultramarin. Samlaget 1996. 154 s. Innbunde. Forlagsstempel. Pent brukt. 4   100,-

 

VR49  Olav Duun: Ragnhild. Olaf Norlis forlag 1931. 227 s. Orig.innb. (raudt). Bibliotekseks. I god stand. 3+   120,-

 

 

E

VR50  Peter Egge. Hjærtet. Gyldendalske Boghandel 1907. 256 s. Tredje oplag. Orig.innb. Ex libris, namnetrekk. God stand. 3-4   120,-

 

VR51  Peter Egge. September. Femte oplag. Gyldendalske Boghandel 1916. 208 s. Orig.innb. Svært pen! 5-   160,-

 

VR52  Peter Egge: Hansine Solstad. Gyldendal 1925. Ellevte tusen. 293 s. Hefta, spretta. Med barneskrift: ”Julen 1925. Frøken fra Bjørn”. 3-  75,-

                                          

VR53  Peter Egge. Hos Vincent Øst. Gyldendal 1926. 317 s. Orig.innb. Litt slitt rygg, elles pen. 4-3   120,-

 

VR54  Peter Egge: Søstre og synderinner. Gyldendal 1936. 215 s. Orig.innb. Falma rygg, plettar på omslaget. Pent brukt. 4-3   120,-

 

VR55  Knut Eidem: Mytteri ved daggry. Gyldendal 1976. 175 s. Orig.innb., noko slite smussomslag, elles fin. 4-  60,-

 

VR56  Odd Eidem: Zik zak. Flanerier. 1. opplag. Bokklubben 1974. 223 s. Orig.innb., smussomslag. Fin. 4  75,-

 

VR57  Anne Karin Elstad: Nytt rotfeste. Aschehoug 1979. 210 s. Orig.innb., litt slite smussomslag. God stand. 4  180,-

 

SELD VR58  Fam Ekman: Akk Ja Sann. Historier for voksne barn. Tiden 1976. 80 s. Illustrert. Bibliotekseksemplar, fin stand. 4-   50,-

 

VR59  Per Olov Enquist: Karttegnerne. Gyldendal 1991. 248 s. Orig.innb., smussomslag. Nesten som ny. 4-5   175,-

 

VR60  Solvejg Eriksen: Den ene - og de seks. John Griegs forlag 1942. 259 s. Orig.innb., smussomslag. Nokre merke i papiret, men pent brukt. 4-   100,-

 

VR61  Tomas Espedal: Jeg vil bo i mitt navn. Eide Forlag 1990. 155 s. Orig.innb, smussomslag med lita rift bak, elles som ny. 4+   140,-

 

VR62-67 Carit Etlar (serie): Fanø folk (1913), Gjøngehøvdingen og dronningens vagtmester, Karl XIIs stjerne og andre fortællinger, Pilesmeden, Tordenskiold i Marstrand, Krybskytten (alle 1914). Kunstforlaget Danmark, Kbh. Bøkene har originalinnbinding, og er i svært god stand. 4-5   75,- per bind eller 350,- for serien

 

VR68  Sigurd Evensmo: Englandsfarere. Gyldendal 1946. 21-30. tusen. 289 s. Orig.innb. Pent brukt. 4-3  100,-

 

VR69  Sigurd Evensmo: Englandsfarere. Gyldendal 1986. 228 s. Hefta. Fin. 4   50,-

 

VR70  Sigurd Evensmo: Miraklet på Blindern. Gyldendal 1966. 204 s. Hefta. Stort stempel på framsida: Personalets leseeksemplar. Pent brukt. 3   60,-

 

VR71  Jon Ewo: Gissel. Pantagruel 1998. 265 s. Orig.innb., smussomslag med rift bak. Pen elles. 4   80,-

 

 

F

VR72  Knut Faldbakken: Uår. Sweetwater. Gyldendal 1976. 240 s. Innbunden. Bibliotekseksemplar. I fin stand. 4   75,-

 

VR73  Knut Faldbakken: Glahn. Gyldendal 1985. 193 s. Innbunden. Bibliotekseksemplar. Pen. 4+   75,-

 

VR74 Knut Faldbakken: Adams dagbok. Gyldendal 1988 (magnumbok). 237 s. Namnetrekk på blankside, pent brukt. Billig fordi ho er så dårleg! 4-   50,-

 

VR75  Knut Faldbakken: Bad boy. Gyldendal 1988. 307 s. Orig.innb., pent brukt.  4   125,-

 

VR76  Knut Faldbakken: Til verdens ende. Gyldendal 1991. 271 s med etterord. Orig.innb. Fin. 4+  125,-

 

VR77  Knut Faldbakken: Grensen. Gyldendal 2006. 293 s. Hefta. Som ny. 5-  50,-

 

VR78  Knut Faldbakken: Når jeg ser deg. Gyldendal 1996. 245 s. 2. opplag. Orig.innb., smussomslag med rift, elles pen. 4+  75,-

 

VR79  Johan Falkberget: Bør Børson jr. Aschehougs billigbøker. 3. opplag, 1938. Hefta. Litt skadd framside. 3-  80,-

 

VR80  Johan Falkberget: Christianus Sextus. Over kjølen. Aschehoug 1943. 454 s. Orig.innb., litt slite strierygg. Pent brukt. 3+   80,-

 

VR81  Johan Falkberget: Nattens brød. An-Magritt. 369 s. Aschehoug 1968. Hefta. Foto av Liv Ullmann på omslaget. 4   50,-

 

VR82  Ronald Fangen: Mannen som elsket rettferdigheten. Gyldendal 1976. 253 s. Lanternebok, hefta. 4+    80,-

 

VR83  Freddy Fjellheim: Føniks. Cappelen 2001. 238 s. Orig.innb., smussomslag. Som ny. 5-   120,-

 

SELD VR84  Roger Fjorden (pseud.): Spritdrapet i Sogn og Fjordane. Forlaget Lokal krim, Førde 1991. 129 s. 1. opplag. Hefta. Debutroman. Pent brukt. 4-   90,-

 

VR85  Emilie Flygare-Carlén: Vindskuporna. Skildring ur en qvinnas liv. Bind 3 av Emilie Flygare-Carléns Samlade romaner. 3. P,B, Eklunds forlag, Stockholm 1869. 390 s. Lite format. Namnetrekk + Haparanda 3. October 1870 på tittelside. Originalinnbinding, noko slitt rygg. 4-3   160,-

 

VR86  J.S. Follerås: Den kvite dalen. Misjonsselskapets Forlag, 1950. 125 s. Orig.innb. I Høvding-serien (barn/ungdom). Slite utapå, fin inni. 3   50,-

 

VR87  Jon Fosse: Stengd gitar. Samlaget 1993, 2. utgåva. Hefta, 176 s. ++ Orion-bok. Nesten som ny. 4-5   80,-

 

VR88  Karin Fossum: Den som frykter ulven. 2. opplag. Cappelen 1997. 255 s. Orig.innb., smussomslag. Pent brukt. 4   1000,-

 

VR89  Dorrit Fredriksson: Lennart døde ung. Tiden 1975. 107 s. Bibliotekseksemplar. Pen. 4+   50,-

 

VR90  Øvre Richter Frich: Havets ögon. Bokförlaget Ardor, Sth. 1945. 127 s. Hefta. Namnetrekk på blankside. Ryggen er litt laus. 3-   100,-

 

VR91  Øvre Richter Frich: Gullåren. Norild forlag 1985. 144 s. Innbunden. Bibliotekseksemplar. Pen. 4   80,-

 

VR92  Mikkjel Fønhus: Trollelgen. Det skriker fra Kvervilljuvet. Bokklubben 1976, 1. opplag. 189 s. Orig.innb., utan smussbind. 4-   60,-

 

VR93  Ted Førde: Skjebnens skygge. Tell forlag, Oslo 1944. 240 s. Originalinnbinding. Namnetrekk. Pent slite. 3+   125,-

 

G

VR94 Arne Garborg: Kolbotn-brev. Aschehoug 1966, 9. opplag. Fontene-bok. 153 s. ++. Bibliotekseks. Innbunden i raudt biblioteksbind. Verkar urørt. 4+   120,-

 

VR95  Hulda Garborg: I huldreskog. Aschehoug 1922. 296 s. Originalinnbinding. Nokre flekker bakarst og ein innved ryggen, elles pent brukt. 4   220,-

 

VR96  Hulda Garborg: Hildring. Aschehoug 1931. 226 s. Hefta. Litt slitt i kantane, elles fin. 3  120,-

 

VR97  Hans Geelmuyden: Kontoret. Aschehoug 1942. 392 s. På blankside: Til Walter Wilson med hilsen fra Hans Geelmuyden. Hefta. Laus rygg,  lefsete. For ihuga samlar!  2-   75,-

 

VR98  Gösta af Geijerstam: Paradisdage i Storevik. Aschehoug 1925. 111 s. Orig.innb.. Nokre flekker på omslaget, namnetrekk. I god stand. 4-3   125,-

 

VR99  Katharina C. Gjesdahl: Skyggen. Andet oplag. Achehoug, Kristiania 1917. 219 s. Orig.innb. 3-4  125,-

 

VR100  Albert Gnudtzmann: En selskabsmand. Andet oplag. Forlaget Lyset, Kbh. 1911. 299 s. Originalinnbinding. Namnetrekk på blankside. Pent brukt. 4-3   120,-

 

VR101  Beate Grimsrud: Hva er det som fins i skogen barn? Cappelen 2003. 364 s. Hefta, CUB-serien. Som ny! 5-   60,-

 

VR102  Dagfinn Grønoset og Vidar Sandbeck: Langs bygdevegen. Aschehoug 1960. 98 s. Orig.innb. (raud), svak misfarge øvst på omslaget. Pent eksemplar.  4   240,-

 

VR103  Kristmann Gudmundsson: Den første vår. Aschehoug 1933. 180 s. Orig.innb. Pent brukt. 4   120,-

 

VR104  Jørgen Gunnerud: Selvtekt. Kolon 2003. 261 s. Hefta. Prislappar. 4+  50,-

 

VR105  Lars Gustavsson: En birøkters død. Gyldendal 1978. 156 s. Kolon-serien. Hefta, spretta. Litt falma rygg, elles pent brukt. 4-   80,-

 

Ting her: post@skriftogtale.no

Lista er oppdatert av Jon Peder Vestad, 1. april 2009.